Regler

 1. Juni 1998, revideret 1. Maj 2010

 • Ingen parkering foran stalden/folden, undtagen af og pålæsning.
 • Parkér på den trekantet grus parkering til højre for indkørslen, hold hensigtsmæssig og hold en plads åben nede ved starten, så alle kan komme ind og ud af området.
 • Al trafik i langsomt tempo på hele ridecentrets område
 • Alle hunde skal føres i snor på ridecenteret
 • Ingen rygning indendørs (særskilte rygeregler)
 • Brug de opstillede skodkummer / askebægre
 • Brug de opstillede skraldespande
 • Ryd op og vask op i rytterstuen (tøm opvaskemaskinen)
 • Sluk lyset hvis man er den sidste der går, både i ridehaller og rytterstue
 • Behandle de andre brugere på ridecenteret med omtanke og respekt
 1. Juni 1998, revideret 16. August 2012

 • Der skal være ro i staldene – ingen råben eller løben
 • Ingen fremmede heste i staldene
 • Ingen heste på staldgangen uden opsyn
 • Ryd op og fej efter dig selv og din hest – både før og efter ridning (fjern hestepærer)
 • Ingen fodring med ridecenterets foder
 • Ingen grimer, trækketove, strigler eller striglekasser på gulvet
 • Hestene skal altid trækkes i træktov
 • Ingen må fastgøre sig til hesten ved at vikle træktov om kropsdele
 • En person kan kun føre en hest ad gangen til og fra folden, og skal have mindst ryttermærke 3 eller viden svarende hertil.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
 • Alle børn under 130 cm højde skal bære ridehjelm i staldene
 • For at opholde sig i stalden alene, skal man have mindst ryttermærke 1 eller viden svarende hertil.
 • Musik i staldene må ikke genere andre eller hestene
 • Ingen glasflasker eller anden service i staldene
 • Ingen rygning i staldene
 • Benyt altid sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj i stalden
 • OPFØR DIG ALTID ORDENTLIG OVERFOR HESTENE
 1. Juni 1998, revideret 16. August 2012

 • Al ridning på og fra Hylke Ridecenter kræver brug af godkendt ridehjelm
 • Alle der springer på Hylke Ridecenter skal bære godkendt springvest
 • Alle skal samle deres hestepære op i begge haller – med det samme
 • For at deltage i ”fri ridning” skal rytteren have ryttermærke 2 eller færdigheder svarende dertil
 • Benyt altid sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Ryd op efter dig selv efter ridning
 • Du må ikke springe alene, og du skal have kendskab til afstande på forhindringer • Der rides venstre mod venstre på banerne
 • Af- og opsidning forgår i midten af banerne
 • Afskridtning forgår inden for hovslaget og ikke ved siden af hinanden.
 • Ingen longering samtidig med undervisning på samme bane
 • Der skal tages hensyn til den/de rytter(e), der modtager undervisning
 • Ingen løse heste i hallerne
 • Løsspringning kun i den lille hal i den afsatte tid på halplanen
 • Tilskuere må ikke opholde sig på ridebanen mens der rides
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtiget til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Følg Rideforbundets anbefalinger når du rider i trafikken. Husk Lys og reflekser når det er mørkt.
 • ALTID BEHANDLE HESTEN ORDENTLIG UDEN ANVENDELSE AF MAGT OG VOLD!
 Som følge af den nye rygelov i Danmark er der udformet følgende rygepolitik:

 1. Lovgivningen følges.
 2. Hensyn tages til alle vores unge medlemmer.
 3. Rytterstuen har gennem længere tid været røgfrit område med positive tilkendegivelser.
 4. Ridehaller vil pr 1. januar 2008 ligeledes være røgfrit område.
 5. Rygning er kun tilladt udendørs og vi appellerer til, at der gøres brug af de opstillede askebægre.
 6. Rygepolitik er gældende for alle brugere af området, såsom medlemmer, ryttere, undervisere, ansatte samt gæster udefra. Som forening får HYOR lokaletilskud fra Skanderborg Kommune og for at dette tilskud kan bibeholdes, er det nødvendigt at rygepolitikken overholdes. Vi beder om forståelse herfor samt at vi alle hjælper hinanden med at overholde dette.