Specialridning

På Hylke Ridecenter tilbyder vi forskellige former for specialridning. Der er 19 hold med ridefysioterapi om ugen og 6 hold med særlig tilrettelagt rideundervisning.

Målgruppe – hvem kan få ridefysioterapi?

Alle, som er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi.
Diagnoserne kan inddeles i 5 hovedgrupper:

 • Medfødte eller arvelige sygdomme
 • Erhvervede neurologiske sygdomme
 • Fysiske handicap som følge af ulykke
 • Nedsættelse af led – og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme
 • Anden diagnose

Herudover kan blinde og svagtseende, autister og personer med Down’s Syndrom få tilskud fra sygesikringen. Forskellige andre kriterier skal være opfyldt, men ved henvendelse til egen læge eller til ridefysioterapeuten kan du få meget mere at vide.

Eksempler på mål med fysioterapi, hvor hestens bevægelser og ridning er midlet:

 • Holdningskorrektion
 • Stabilitetstræning (muskler omkring rygsøjlen)
 • Vægtfordeling og balancetræning
 • Træning af gangfunktion
 • Midtliniefornemmelse og koordinationstræning
 • Tonusregulering (grundspænding i muskulaturen)
 • Afspænding og udspænding

Sidegevinster:

 • Mobiliserer hele ryggen
 • Især lænderyggen
 • Styrketræning af mave- og rygmuskler
 • Sædemuskler
 • Lårenes indadførere samt bækkenbund
 • Påvirker blodkredsløb, åndedræt og fordøjelse.

Hvordan afvikles ridefysioterapi

Ridefysioterapi foregår på hold med op til 5 personer med en ridefysioterapeut og en handicaprideinstruktør . Ridecenteret stiller egnede heste samt kvalificerede hjælpere til rådighed i behandlinger og råder over handicapvenlige faciliteter, personlift, specialudstyr til hest og rytter mm.
Ridefysioterapi afvikles såvel indendørs i en ridehal, samt i naturen i nærheden af ride-centeret.
Ved spørgsmål til ridefysioterapi kontakt Jonas Torup Hofer på 23 43 66 85

Særlig tilrettelagt ridning på Hylke Ridecenter tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte rytters særlige behov. Dette giver mulighed for meget individuelle forløb, hvor rytteren f. eks. kan være med til at hente hesten fra folden, strigle hesten, ride hesten, sadle af, sætte hesten på fold, eller bare enkelte af disse aktiviteter.

Følgende grupper modtager/har deltaget i særlig tilrettelagt ridning:

 • Børn og unge med ADHD
 • Unge med autisme
 • Unge og voksne med psykiske lidelser
 • Unge med psykosociale forstyrrelser
 • Psykis/fysisk udviklingshæmmede unge og voksne
 • Afgiftede narkomaner
 • Stresspatienter

Ved spørgsmål til særlig tilrettelagt ridning kontakt Jonas Torup Hofer på 23 43 66 85