Klubmesterskab

klubmesterksba 2018

Velkommen til Klubmesterskabet


HUSK tilmeld dig til Aden og sidste afdeling af Klubmesterskabet 2018 her.Hvad er klubmesterskabet. ?

Hvert år afholdes der 3 klubmesterskabs stævner. Alle 3 stævner tæller, og man skal have deltaget i mindst 2 af stævnerne for at kunne blive klubmester eller klassevinder. Der er ingen resultater, der smides væk, så det er på alle måder en fordel at være med alle 3 gange.

Ryttere, som bliver samlede klassevindere, får en klassevinder roset. Der kåres klubmestre samlet i dressur for heste og ponyer samt for heste og ponyer i spring. Der bliver altså 4 klubmestre. Disse modtager en vandrepokal og en klubmester roset, på general forsamlingen i foråret året efter.


Hvem kan deltage ?

Klubmesterskabet er for alle medlemmer af HYOR. For at kunne deltage skal man derfor have betalt kontingent for klubmedlemskab af HYOR for det pågældne år. Dette skal man havde gjort før man starter nogle af de forskellige afdelinger af klubmesterskabet.

Hvis man er startberettiget ved første klubmesterskabs stævne, er man startberettiget ved alle tre stævner. Er man i tvivl om, hvilke klasser man må starte, må man forhøre sig, men det burde fremgå af propositionerne.


Hvordan deltager man. ?

Alle klubmedlemmer af HYOR der deltager i klasser ved klubstævner hvor der er klubmesterskab deltager automatisk. Undtagen hvis man deltager i sløjfe klasser. Læs altid bemærkninger til stævne på Drf-Go


Hvordan gives der point. ?

Vejledning i point tildeling (pdf)

I mange af klasserne vil der deltage ryttere fra andre klubber. Inden HYOR’s ryttere tildeles points, ”renses” klassen for fremmede ryttere, og det beregnes herefter, hvilke placeringer klubbens egne ryttere har fået. Dette bruges til pointberegning til mesterskaberne.

Der rides efter DRF´s outregler, dog er dressurklassen Procent klasse både for pony og hest og springklasserne LB1* og LB2** FOR BÅDE HEST OG PONY UNDTAGET (De er åbne for alle, da vi jo skal finde klubbens bedste rytter) Det er rytterens ansvar at melde til i de rigtige klasser. Hvis det konstateres, at man har startet for lave klasser, fratages alle point.

I tilfælde af ”dødt løb”

For at undgå lige placerede klubmestre/klassevindere har vi følgende regler, der kun tages i brug, hvis ekvipager ligger lige:
Klassevindere og klubmestre i dressur: Procentvise points i forhold til maksimum pointsats.

Klassevindere i spring: Hvem klarede sig bedst, sidst rytterne mødtes mht. placering?

Klubmestre i spring: Der gives points for placeringer, da klasser ikke er sammenlignelige. 1. plads 5 points, 2. plads 3 points, 3. plads 2 points, 4. plads og øvrige placeringer 1 point. Skulle der derefter være dødt løb, kigger vi på, hvor mange fejl rytterne sammenlagt har haft. Ligger ryttere stadig lige til klubmesterskaberne, er det rytteren, der starter de/den sværeste klasse, der vinder. I dressur er klasserne rangeret i sværhedsgrad, sådan at LB2 hos hestene er sværere end LB1, der er sværere end LC3, der er sværere end LC2, selvom de måske giver de samme points.

Klasserne for ponyer og heste vil altid køre adskilt. Hvis man starter en klasse, hvor der ikke er andre tilmeldte overhovedet (heller ikke fra andre klubber) skal man i dressur have mindst 50 % af den mulige pointsum, altså være
godkendt. Ellers får man ikke vinderpointene. I spring må man til og med LB** højst have 8 fejl, hvis man skal have vinderpointene.


Præmie

Efter sidste klasse i klubmesterskabet fejres vinderne ved at de får overakt et skridt tæppe med påskriften klubmester. Dette sker ved en lille ceremoni i ridehallen. Der bliver taget billeder ved lejligheden som offentliggøres her på klubbens hjemmeside, på Facebook og evt. i ugebladet. Der efter ved forårets generalforsamling fejres vinderne. Der uddeles klassevinder roset, klubmester roset og pokaler samt erindringspokaler til sidste års klubmestre. Også her tages der billede..


Læs mere om vores stævner her

Der tages forbehold for fejl og ændringer i reglerne